Trubadur Göteborg Quiz Livemusik Julbord

Gigantenternas gigant. Kanske Sveriges viktigaste trubadur genom tiderna! Jämförd med kulturella och litterära titaner så som William Shakespeare, Ludwig Van Beethoven och Wolfgang Amadeus Mozart så står han i mäktigt sällskap. Och det är inte illa pinkat när temat för hans verk mestadels kretsade kring supen! Extra kul blir de dekadenta teman för hals musik och diktningar då de är skrivna med en känsla av barockens överklass. 

Räknad som en av Sveriges nationalskalder lämnade Bellman efter sig ett kulturarv som är av en sådan magnitud  att det är svårt förstå sig på. Han var verksam i Stockholm på 1700-talets senare hälft och var favoriserad av Kung Gustaf III som benämnde Bellmans som "en mästerlig improvisatör".  Mitt intryck av Bellman är att han inte verkat tagit något på för stort allvar. Han ville ha roligt och han älskade sin musik och sina diktningar. Ett geni som återfunnits i Stockholms rännsten försupen och dräggig stundom!

Tidigare nämnda trubadurer har gjort tolkningar på Carl Michael Bellmans verk men mest känd är kanske Fredrik Åkserström för detta som näst intill gjorde sig en hel karriär av att spela in gamla Bellman låtar. Bellmans är mest känd för sina två storverk "Fredmans Epistlar" och "Fredmans Sånger" som både innehåller dryga 70 olika visor och skalder.

Carl Michael Bellsmans hela stil är i världskulturen unik. Likt alla tiders trubadurer lånade han gärna friskt från populära melodier och skrev om dem efter behov för att bättre passa hans syften. Att skriva om livet och mycket om dekadens, prostitution och drickandet! Många i Sverige har växt upp med Bellmans verk så som "Gubben Noak" även om de inte själva vet om att det faktiskt är en Bellman visa. 

Andra välkända verk är "Märk hur vår skugga" som framförts mästerligt och lidelsefullt av både Cornelis Vreeswijk och Imperiet. "Fjäril Vingad Syns på Haga" är en skald som klämmer tårar ur de mest härdade av hjärtan med sin naturromantiska poesi och nostalgiska element.

En Trubadur vars verk kommer att eka så länge det svenska språket är i bruk och vars influens på musik fortsätter att höras än idag. Av de tre giganterna står han högst med kronan på sned och vinbägaren fylld i Bacchus sällskap och skiner ljus över oss som vallfärdar genom de landskap han skapt. 

För mer info om Carl Michael Bellman så besök gärna:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Michael_Bellman

https://www.bellman.org/index.php/om-bellman-och-hans-verk/biografi

KontaKt

kontakt@misterc.se
 0767 - 701 710

Följ Mig på


© Copyright www.misterc.se